Lo último

26 de enero de 2016

Vacantes Febrero 2016. C.D.M. ValdebernardoFEBRERO 2016
ADULTOS. ACTIVIDADES ACUÁTICAS MAÑANAS
Cod
Programa
Edad
Nivel
Días
HC
HF
Plazas
A4001
NATACION
21 A 64
N0
MJ
13:00
13:45
5
A4002
NATACION
21 A 64
N0
MJ
9:00
9:45
1
A4020
NATACION
21 A 64
N1b
MJ
9:00
9:45
3
A4100
NATACION
21 A 64
N1
LXV
9:00
9:45
4
A4101
NATACION
21 A 64
N1
LXV
10:30
11:15
8
A4105
NATACION
21 A 64
N1
MJ
9:45
10:30
2
A4106
NATACION
21 A 64
N2
MJ
10:30
11:15
9
A4400
NATACION
21 A 64
N2
LXV
9:00
9:45
12
A4405
NATACION
21 A 64
N2
LXV
9:45
10:30
6
A4425
NATACION
21 A 64
N1,2
MJ
14:15
15:00
12
A4505AB
GIMNASIA ACUATICA
21 A 64
N1
LX
14:15
15:00
9
A4520
GIMNASIA ACUATICA
21 A 64
N1
MJ
11:15
12:00
2
A4530
AQUARUNNING
21 A 64
N1
MX
12:00
12:45
3
A4532
AQUARUNNING
21 A 64
N1
MXV
MX12:00
MX 12:45
3
V 9:45
V 10:30
A4550
NT/EMBARAZADAS-POST PARTO
21 A 64
N1
MJ
9:45
10:30
4
A5119
G.ACUATICA-AQUARUNNING
21 A 64
N1
LXV
LX 10:30  V 9:45
LX 11:15  V 10:30
1
ADULTOS. ACTIVIDADES DE SALA. MAÑANAS
Cod
Programa
Edad
Nivel
Días
HC
HF
Plazas
A5000AB
FITNESS BAJO
21 A 64
N1
LX
9:30
10:30
6
A5015AB
FITNESS BAJO
21 A 64
N1
MJ
10:30
11:30
17
A5114
FITNESS MEDIO-PILATES
21 A 64
N1
MJ
9:30
10:30
10
A5237AB
ESTIRAMIENTOS-GAP
21 A 64
N1
V
10:15
11:15
9
A5238AB
ESTIRAMIENTOS-RELAX
21 A 64
N1
L
12:15
13:15
3
A5505
PILATES MEDIO
21 A 64
N1
V
10:45
11:45
9
A5510
PILATES MEDIO
21 A 64
N1
M
10:00
11:00
5
A5511
PILATES MEDIO
21 A 64
N0
LX
13:30
14:30
3
A5512
PILATES MEDIO
21 A 64
N0
V
13:00
14:00
3
A5513
PILATES MEDIO
21 A 64
N1
MJ
10:00
11:00
1
A5514
PILATES MEDIO
21 A 64
N0
LXV
LX 13:30
LX 14:30
8
V 13:00
V 14:00
A5515
PILATES MEDIO
21 A 64
N1
J
10:00
11:00
4
A5528
PILATES BAJO
21 A 64
N0
LX
11:15
12:15
4
A6010AB
CICLO-SALA
21 A 64
N1
MJ
9:00
9:45
12
ADULTOS. ACTIVIDADES DE RAQUETA. MAÑANAS
Cod
Programa
Edad
Nivel
Días
HC
HF
Plazas
A6100
PADEL
21 A 64
N2
LX
11:00
12:00
1
A6101
PADEL
21 A 64
N0
MJ
11:30
12:30
3
A6102
PADEL
21 A 64
N2
V
13:00
14:00
3
A6107
PADEL
21 A 64
N1
MJ
12:30
13:30
2
A6110
PADEL
21 A 64
N1
V
11:00
12:00
1
ADULTOS. ACTIVIDADES ACUÁTICAS. TARDES
Cod
Programa
Edad
Nivel
Días
HC
HF
Plazas
A4005
NATACION
21 A 64
N0
MJ
20:30
21:15
2
A4022
NATACION
21 A 64
N1b
MJ
19:45
20:30
1
A4024
NATACION
21 A 64
N1b
LX
19:45
20:30
6
A4103
NATACION
21 A 64
N1
LXV
19:45
20:30
1
A4108
NATACION
21 A 64
N1
MJ
19:45
20:30
2
A4109
NATACION
21 A 64
N1
MJ
20:30
21:15
12
A4410
NATACION
21 A 64
N2
LXV
19:45
20:30
13
A4415
NATACION
21 A 64
N1,2
LXV
20:30
21:15
1
A4435
NATACION
21 A 64
N2
MJ
19:45
20:30
9
A4440
NATACION
21 A 64
N2
MJ
20:30
21:15
11
A4445
NATACION
21 A 64
N1b,1,2
LXV
15:45
16:30
8
A4446
NATACION
21 A 64
N1b,1,2
MJ
15:45
16:30
13
A4460
NT/OPOSICIONES-TRIATHLON
21 A 64
N1,2
LX
20:30
21:15
18
A4506AB
GIMNASIA ACUATICA
21 A 64
N1
LX
15:45
16:30
6
A4510
GIMNASIA ACUATICA
21 A 64
N1
LXV
19:00
19:45
4
A4516
GIMNASIA ACUATICA
21 A 64
N1
LX
20:45
21:30
4
A4525
GIMNASIA ACUATICA
21 A 64
N1
MJ
19:00
19:45
8
A4540AB
FITNESS ACUATICO
21 A 64
N0
MJ
15:45
16:30
8
A4555
NT/EMBARAZADAS
21 A 64
N1
LX
19:00
19:45
7
A4571
NT/COMPENSACION-SALUD
21 A 64
N1b-1
MJ
19:45
20:30
1
A4578
NT/COMPENSACION-SALUD
21 A 64
N0
LX
20:30
21:15
9
ADULTOS. ACTIVIDADES DE SALA. TARDES
Cod
Programa
Edad
Nivel
Días
HC
HF
Plazas
A5005AB
FITNESS BAJO
21 A 64
N1
LXV
18:30
19:30
4
A5006
FITNESS BAJO
21 A 64
N1
LX
19:30
20:30
3
A5009
FITNESS BAJO
21 A 64
N1
V
18:30
19:30
5
A5020AB
FITNESS BAJO
21 A 64
N1
MJ
17:30
18:30
1
A5035AB
FITNESS MEDIO
21 A 64
N2
LX
20:30
21:30
1
A5045AB
FITNESS MEDIO
21 A 64
N2
MJ
18:30
19:30
5
A5050AB
FITNESS MEDIO
21 A 64
N2
MJ
19:30
20:30
7
A5115
FITNESS MEDIO-NATACION
21 A 64
N1
LXV
20:30
21:30
6
A5116
FITNESS BAJO-TONIFICACIÓN
21 A 64
N1
LXV
19:30
20:30
2
A5117
AEROBIC-TONIFICACION
21 A 64
N1
LX
20:30
21:30
2
A5210
AEROBIC
21 A 64
N1
LX
17:30
18:30
5
A5230AB
TONIFICACION
21 A 64
N2
V
19:30
20:30
8
A5235AB
ESTIRAMIENTOS-RELAX
21 A 64
N1
V
17:15
18:15
10
A5518
PILATES MEDIO
21 A 64
N1
M
15:15
16:15
6
A5519
PILATES MEDIO
21 A 64
N1
J
15:15
16:15
8
A5520
PILATES MEDIO
21 A 64
N1
L
20:30
21:30
6
A5521
PILATES MEDIO
21 A 64
N1
X
20:30
21:30
4
A5522
PILATES MEDIO
21 A 64
N1
MJ
15:15
16:15
7
A5523
PILATES MEDIO
21 A 64
N1
LX
20:30
21:30
4
A5524
PILATES MEDIO
21 A 64
N1
V
17:30
18:30
15
A5526
PILATES BAJO
21 A 64
N0
V
16:30
17:30
7
A5527
PILATES MEDIO
21 A 64
N1
V
20:00
21:00
5
A5529
PILATES BAJO
21 A 64
N0
V
18:30
19:30
2
A5531
PILATES BAJO
21 A 64
N0
L
19:30
20:30
5
A5532
PILATES BAJO
21 A 64
N0
X
19:30
20:30
4
A6000AB
CICLO-SALA
21 A 64
N1
LX
19:30
20:15
4
A6005AB
CICLO-SALA
21 A 64
N1
MJ
20:45
21:30
5
ADULTOS. ACTIVIDADES DE RAQUETA. TARDES
Cod
Programa
Edad
Nivel
Días
HC
HF
Plazas
A6201
PADEL
21 A 64
N0
V
19:00
20:00
2
A6203
PADEL
21 A 64
N1
LX
18:00
19:00
1
A6206
PADEL
21 A 64
N0
V
18.00
19.00
2
A6207
PADEL
21 A 64
N1
LX
17:00
18:00
1
A6580
TENIS
21 A 64
N0
MJ
18:00
19:00
7
A6585
TENIS
21 A 64
N1
MJ
19:00
20:00
3
A6590
TENIS
21 A 64
N1
MJ
20:00
21:00
1
MAYORES
Cod
Programa
Edad
Nivel
Días
HC
HF
Plazas
M7000
ACONDICIONAMIENTO FISICO BAJO
65
N0
LX
11:30
12:30
1
M7005
ACONDICIONAMIENTO FISICO BAJO
65
N0
MJ
11:30
12:30
26
M7006
ACONDICIONAMIENTO FISICO MEDIO
65
N1
MJ
11:30
12:30
19
M7064
GIMNASIA ACUATICA
65
N0
J
10:30
11:00
4
M7065
GIMNASIA ACUATICA
65
N0
MJ
12:00
12:30
1
M7075
NATACION
65
N0
V
11:15
11:45
1
M7079
NATACION
65
N1
LX
12:00
12:30
2
M7100
BAILES
65
N0
V
11:15
12:15
3
M7130
ESTIRAMIENTOS-RELAX
65
N0
L
12:15
13:15
1
INFANTILES. ACTIVIDADES ACUÁTICAS
Cod
Programa
Edad
Nivel
Días
HC
HF
Plazas
I2000
NATACION
6 a 14
N1b
LX
16:30
17:00
12
I2001
NATACION
6 a 14
N1b
LX
17:30
18:00
5
I2002
NATACION
6 a 14
N1b
LX
18:00
18:30
12
I2003
NATACION
6 a 14
N1b
LX
18:30
19:00
8
I2004
NATACION
6 a 14
N1b
MJ
16:30
17:00
4
I2006
NATACION
6 a 14
N1b
MJ
17:30
18:00
6
I2007
NATACION
6 a 14
N1b
MJ
18:00
18:30
5
I2008
NATACION
6 a 14
N1b
MJ
18:30
19:00
10
I2011
NATACION
6 a 14
N1b
LX
17:00
17:30
12
I2050
NATACION
6 a 14
N1
LX
17:30
18:00
3
I2051
NATACION
6 a 14
N1
LX
18:00
18:30
5
I2052
NATACION
6 a 14
N1
LX
18:30
19:00
10
I2054
NATACION
6 a 14
N1
MJ
17:00
17:30
9
I2055
NATACION
6 a 14
N1
MJ
17:30
18:00
6
I2056
NATACION
6 a 14
N1
MJ
18:00
18:30
9
I2068
NATACION
6 a 14
N2
LX
16:30
17:00
5
I2069
NATACION
6 a 14
N2
LX
17:00
17:30
10
I2070
NATACION
6 a 14
N2
LX
17:30
18:00
10
I2071
NATACION
6 a 14
N2
LX
18:00
18:30
9
I2072
NATACION
6 a 14
N2
LX
18:30
19:00
10
I2073
NATACION
6 a 14
N2
MJ
17:00
17:30
3
I2075
NATACION
6 a 14
N2
MJ
18:00
18:30
9
I2076
NATACION
6 a 14
N2
MJ
18:30
19:00
13
I2078
NATACION
6 a 14
N2
V
19:00
19:30
1
INFANTILES. ACTIVIDADES DE SALA
Cod
Programa
Edad
Nivel
Días
HC
HF
Plazas
I2507
GIM.RITMICA
10 a 14
N1
LX
18:15
19:15
4
I2510
GIM.RITMICA
10 a 14
N1
MJ
18:15
19:15
3
I2551
KARATE-SHYTO
10 a 14
N1
MJ
17:30
18:30
3
I2555
KARATE-SHYTO
10 a 14
N1
LX
18:30
19:30
3
INFANTILES. ACTIVIDADES DE RAQUETA
Cod
Programa
Edad
Nivel
Días
HC
HF
Plazas
I3001
TENIS
8 a 10
N0
LX
18:30
19:30
1
I3100
TENIS
11 A 14
N0
MJ
18:30
19:30
1
I3101
TENIS
11 A 14
N0
LX
18:30
19:30
2
I3505
PADEL
11 A 14
N0
LX
18:30
19:30
1
I3516
PADEL
11 A 14
N1
V
19:30
20:30
1
I3520
PADEL
8 a 14
N2
LX
19:30
20:30
1
PREINFANTILES. ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y DE SALA
Cod
Programa
Edad
Nivel
Días
HC
HF
Plazas
P1003
NT/PEQUES
4 y 5
N0
L
18:30
19:00
1
P1005
NT/PEQUES
4 y 5
N0
M
17:00
17:30
1
P1016
NT/PEQUES
4 y 5
N0
J
18:00
18:30
1
P1018
NT/PEQUES
4 y 5
N0
V
16:00
16:30
3
P1030
MATRONATACION
2 y 3
N0
M
10:30
11:00
3
JÓVENES. ACTIVIDADES ACUÁTICAS, DE SALA Y DE RAQUETA
Cod
Programa
Edad
Nivel
Días
HC
HF
Plazas
J2710
NATACION
15 A 20
N1,2
MJ
19:00
19:45
5
J2730
AEROBIC
15 A 20
N1
MJ
18:30
19:30
11
J2801
SALVAMENTO ACU
15 a 17
N2
V
18:15
19:00
1